fredag 30 april 2010

Fursterliga gäster på Kronprinsessbröllopet

Tidningen Aftonbladet låter redovisa gästlistan till Riksdagens firande och högtidlighållande av Kronprinsessbröllopet. Vad avser de fursterliga gästerna torde dessa även vara inbjudna till bröllopet som sådant. En mer storslagen gästlista har sällan skådats vilket länder till mycken glädje. Denna högtidlighet kommer ojämförligt att vara årets största begivenhet.

Följande regerande monarker med gemåler är inbjudna nämligen, Drottningen och Prinsgemålen av Danmark, Konungen och Drottningen av Norge, Konungen och Drottningen av Belgien, Drottningen av Nederländerna, Konungen och Drottningen av Spanien, Storhertigen och Storhertiginnan av Luxemburg, samt Fursten av Monaco. Vidare tillhör Konungen och Drottningen av Jordanien de inbjudna.

Även Tronföljare med gemåler för Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Spanien finnes bland de inbjudna höga fursterliga gästerna.

Andra monarkier representeras av Tronföljare med gemåler, till dessa hör Prinsen av Wales och Hertiginnan av Cornwall, Arvprinsen och Arvprinsessan av Lichtenstein samt Kronprinsen och Kronprinsessan av Japan. Även Kronprinsessan av Thailand tillhör de inbjudna.

Dessa ovannämnda höga personer torde icke kräva någon vidare presentation.

Det som också är ytterst glädjande är att representer för Furstehus som ännu icke återinsatts på sina rättmätiga troner tillhör de inbjudna. En mycket kort presentation av dessa höga gäster ges nedan.

Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, Prins av Danmark, och Hennes Majestät Drotting Anna Maria, Hellernas Drottning, Prinsessa av Danmark finnes bland de inbjudna. Här må nämnas att Hennes Majestät är kusin till vår Konung.

Deras Majestäter Konung Konstantin och Drottning Anna Maria av Grekland.

Hans Majestät Konung Simeon, Konung av Bulgarien, och Hennes Majestät Drottning Margarita, Drottning av Bulgarien finnes även de bland de inbjudna. Hans Majestät tillhör Huset Sachsen Coburg och Gotha vår Konungs möderneätt. Här må anmärkas att Hans Majestät under perioden 2001 till 2005 innehade ämbetet såsom Bulgariens premiärminister.


Hans Majestät Konung Simeon av Bulgarin mottages av Deras Majestäter Konungen och Drottningen i audiens år 2004

Hans Kunglig Höghet Kronprins Alexander II, Kronprins av Serbien, och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien är även de inbjudna. Deras Kungliga Högheter återvände från exil till Serbien år 2001 och residerar sedan dess i det Kungliga Palatset i Belgrad. Deras Kungliga Högheter deltar flitigt i det serbiska samhällslivet och representerar ävenledes Serbien utomlands.

Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan av Serbien gästas av Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan år 2009.

Bland höga gäster från andra Furstehus må ock nämnas Hans Höghet Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen Coburg och Gota och Hennes Höghet Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha. Arvprinsen är Hennes Kunglig Höghet Kronprinssan Victorias syssling i så måtto att Arvprinsens farfader, Hans Höghet Prins Friedrich Josias, Prins av Sachsen Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, var broder till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans farmoder Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sibylla, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Västerbotten, Prinsessa av Sachsen Coburg och Gotha. Bland de höga gästerna vid Arvprinsparets bröllop i Coburg år 2009 fanns vår Konung och Drottning.

Deras Högheter Arvprinsparet av Sachsen Coburg och Gotha vid bröllopet i Coburg år 2009.

På gästlistan kan ock noteras Hennes Kunglig Höghet Kronprissessan Margarita, Kronprinsessa av Rumänien med gemål Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänen. Vidare finnes bland gästerna Hans Kunglig Höghet Prins Manuel, Prins av Bayern med gemål Henne Kunglig Höghet Prinsessan Anna, Prinsessa av Bayern.

Om en underdånig och ödmjuk synpunkt får framföras är detta att även överhuvudena för de fursterliga husen Habsburg, Hohenzollern och Romanov borde ha inbjudits.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar