måndag 19 april 2010

Krigsmaktens hyllning

Svenska Dagbladet låter meddela att Krigsmakten nu planerat sin del av hyllningarna i samband med den historiska och högtidliga förmälningen mellan Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och Herr Daniel Westling, som i samband med denna händelse av Konungen kommer att upphöjas till Prins av Sverige och Hertig av Västergötland. Det är mycket lovvärt att Krigsmakten på detta sätt, med häckbildningar, parader och överflygningar hyllar Kronprinsessparet.

I detta sammanhang må framföras det märkliga förhållande att Hennes Kunglig Höghet icke ännu tilldelats någon militär grad. I egenskap av tronföljare kan det icke vara något annat än en självklarhet att Hennes Kunglig Höghet utnämns till officer i Krigsmakten. Passande här vore att Hennes Kunglig Höghet utses till överste och kommendör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar