fredag 30 april 2010

Gratulationer på högtidsdagen

Till Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, be vi att i underdånighet få framföra våra varmaste och hjärtligaste gratulationer på högtidsdagen.

Hans Majestät Konungen

Leve Konungen!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Hans Majestät mottager den yngre generationens hyllningar.

Om det högtidliga firandet finns mer information på Konungahusets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar