lördag 24 april 2010

Skattestöd till avgrundskrafter

Svenska Dagbladet låter meddela att medel ur rikets finanser, av den så kallade Presstödsnämnden, tilldelats den vederstyggliga publikationen Nationell Idag, ett organ för Nationaldemokraterna, ett parti som kan ses som den svarte satans lakejer och som bespottar människovärdet. Nämnda publikation tilldelas 2.3 miljoner kronor.

Studerar man ytterligare vilka publikationer som erhåller medel ur rikets finanser för att bedriva samhällsomstörterlig verksamhet finner man en rad kommunistiska publikationer. Här finnes bland andra Proletären organ för Kommunistiska Partiet, 2.2 miljoner kronor, Internationalen organ för Socialistiska Partiet, 1.8 miljoner kronor, Offensiv organ för Rättvisepartiet Socialisterna, 2.2 miljoner kronor. Vidare gives stöd till den avskyvärda publikationen Flamman, 2.9 miljoner kronor och till syndikalistiska Arbetaren, 970 000 kronor.

Det kan icke vara rimligt att rikets medel används till att understödja denna typ av vederstyggliga publikationer som icke är annat än propaganda för den svarte och röde satans människofientliga och djupt avskyvärda läror.

Samhället måste visa moralisk resning och på alla sätt ta avstånd från de krafter som vill störta det i fördärvet. Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Adelsohn Liljerot, låter enligt Svenska Dagbladet förstå att en översyn av regelverket kan komma ifråga. Detta är ett mycket glädjande besked från statsrådet och här får man nära förhoppningen att detta leder till handling och icke stannar vid ord. Det är icke annat än en självklarhet att icke en styver av rikets medel skall tilldelas dessa den svarte och röde satans lakejer.

Det må också övervägas om det är rimligt att vederstyggliga organisationer, som ofta verkar genom olagliga medel, överhuvudtaget skall vara tillåtna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar