söndag 3 april 2016

Änkehertiginnan av Oldenburg hädangången


Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan Ameli, Änkehertiginna av Oldenburg, Prinsessa av Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1923-2016)

Hans Kunglig Höghet Hertig Christian, Hertig av Oldenburg, det Storhertigliga Huset Oldenburgs Överhuvud, har låtit kungöra att hans moder, Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan Ameli, Änkehertiginna av Oldenburg, Prinsessa av Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, avlidit i en aktningsvärd ålder av 93 år.

Änkehertiginnans fädernehus var det år 1812 i furstligt stånd upphöjda Huset Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Dessförinnan och intill det Tyska Rikets upplösning 1806 utgjorde Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ett riksomedelbart grevskap. Huset utgör en morganatisk gren av Huset Wittelsbach, Bayerns Konungahus.


Hans Kunglig Höghet Hertig Anton Günther, Hertig av Oldenburg, det Storhertigliga Huset Oldenburgs Överhuvud (1923-1914)

Hennes Kunglig Höghets gemål var framlidne, Hans Kunglig Höghet Hertig Anton Günther, Hertig av Oldenburg, det Storhertigliga Huset Oldenburgs Överhuvud, vilken lämnade detta jordiska år 2014. Huset Oldenburg torde tillhöra ett av de mest omfattande Furstehusen i Europa och omfattar bland sina agnatiska grenar såväl det Ryska Kejsarhuset såsom de Danska och Grekiska Konungahusen. Ävenledes den Holstein-Gottorpska Konungaätten, med Konungarna Adolf Fredrik, Gustaf III och Gustaf IV Adolf, utgjorde en gren av nämnda Furstehus. Nämnas må ock att Storbrittaniens tronföljare, Prins Karl, Furste av Wales, agnatiskt, genom sin fader Hertigen av Edinburgh, tillhör meromnämnda Hus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar