söndag 17 april 2016

Statsrådets avgång synes nödvändig

Åter visas oss ett exempel på Regeringens stora svaghet. Denna gång är det statsrådet Kaplan, som på det grövsta ställt till det för sig.

Först framkom att han låtit sig fängnas av en turkisk organisation vilken till samma tillställning låtit inbjuda synnerligen ljusskygga personer av vilken en kallat de kristna i Armenien för "hundar". Statsrådet hävdar att han icke känt till vilka de inbjudna var, något som synes sakna all trovärdighet i synnerhet såsom ifrågavarande samkväm icke torde ha varit allt för omfattande.

Sedan framkommer, vilket är än allvarligare, att statsrådet Kaplan i sin stora elak- och oförskämthet, år 2009, helt öppet anklagat den hedervärda judiska staten Israel för att agera såsom nationalsocialister. Detta uttalande är fullständigt oacceptabelt och överträffar till och med statsrådet Wallströms många dumheter, vilket icke vill säga lite.

Nu är det upp till statsministern att visa om han har något råg i ryggen och därmed förmår att skyndsamt entlediga det felande statsrådet, ett statsråd vilken genom sitt agerande visat sig vara en stor skam icke enbart för den med stor svaghet behäftade regeringen utan ock för hela vårt land.

Skulle det nu vara så att vår veke och svage statsminister icke klarar av att framtaga silkessnöret återstår inget annat än att oppositionen med misstroendevotum i Riksdagen avlägsnar statsrådet Kaplan från den taburett han icke är värdig att sitta på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar