måndag 4 april 2016

Hertigen av Skånes dop


Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, med Hans Kunglig Höghet Prins Oscar, Prins av Sverige, Hertig av Skåne

Hovet låter kungöra att Hans Kunglig Höghet Prins Oscar, Prins av Sverige, Hertig av Skåne, genom dopet kommer att upptas i den kristna kyrkans gemenskap den 27 nästkommande månad. Den viktiga och högtidliga dopakten kommer att äga rum i Slottskyrkan på Kungliga Slottet.

I detta sammanhang må påminnas om följande fundamentala ord ur den Heliga Skrift, Matteus 28:18-20:

"Mig är given all makt i himmelen och på jorden. 

Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, 

lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar