torsdag 21 april 2016

Lyckönskningar till Hertigen och Hertiginnan av Värmland

Från detta Forum framfördes de allra varmaste och hjärtinnerligaste lyckönskningar till Deras Kungliga Högheter Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland, med anledning av Hertiginnans nedkomst.

Än en gång har Riket välsignats med en Prins, som nu i tronföljden intager femte platsen efter sin fader Hertigen av Värnland, sin kusin Hertigen av Skåne, sin Kusin Hertiginnan av Östergötland och din fadersyster Hertiginnan av Västergötland. Med största glädje noteras nu att det finns icke mindre än åtta fursterliga personer, vilka är berättigade till Rikets tron.

Vi tackar den Högste för denna lyckliga tilldragelse!

Leve Monarkin!

Gud bevara Konungen och Fäderneslandet!

2 kommentarer: