tisdag 5 april 2016

En politruks fall

Ett varningens exempel visas oss idag genom de händelser som timat på Swedbanks bolagsstämma. Nämnda bank har såsom sin största ägare försäkringsbolaget Folksam, vilket är en del av det korporativistiska företagsimperium vilket ytterst behärskas av intressen utgående från Socialdemokratiska Arbetarpartiet och dess genom symbios förenade fackföreningsrörelse med den socialistiska Landsorganisationen (vanligen benämnd LO) i spetsen. I nämnda företagsimperium ingår och Korporativa Förbundet (vanligen benämnd KF).

Utmärkande för merbenämnda företagsimperium är att dess högsta ledarskap vanligen avgörs av politruker och avdankade politiker vilka alltsomoftast saknar den erfarenhet och skicklighet, som krävs för att bedriva omfattande företagsverksamhet.

En av portalgestalterna i detta bygge av korporativism är den avdankade socialdemokratiske politikern och politruken herr Sundström. Efter allehanda politiska uppdrag, varav de främsta sträckte sig så långt som till en taburett vid Konungens rådsbord, kom herr Sundström att få ledande befattningar inom dåvarande Sparbanken. Härefter befordrades ifrågavarande politruk till verkställande direktör och koncernchef för det korporativistiska försäkringsbolaget Folksam, en befattning vilken innehades intill år 2013. Härpå kröntes nämnde politruks karriär med ordförandeskap i såväl Kooperativa Förbundet som Swedbank.

Efter en rad av grava misstag och uppvisad oskicklighet, vilka på grund av sin omfattning av utrymmesskäl icke närmare kan beskrivas, gjorde sig meromnämnde politruk, herr Sundström, sig platt omöjlig att inneha ordförandeskapet i Swedbank, vilket föranledde bankens valberedning att framtaga silkessnöret och icke förorda omval. Vid den idag genomförda bolagsstämman kom så det slutgiltiga dråpslaget mot herr Sundström, som icke beviljades ansvarsfrihet. Det inträffade torde vara den störst nesa och skam, som någon sin drabbat en banks styrelseordförande i vårt land.

Det hela visar att politruker icke skall anförtros viktiga uppdrag inom näringslivet. En gång trånade såväl Socialdemokratiska Arbetarpartiet som dess genom symbios förenade fackföreningsrörelse med den socialistiska Landsorganisationen (vanligen benämnd LO) i spetsen efter att genom konfiskatoriska och korporativistiska så kallade löntagarfonder överföra hart när hela näringslivet i politrukernas händer. Vår tacksamhet för att detta icke skedde kan aldrig nog överskattas.

Skomakare bliv vid din läst!

1 kommentar:

  1. Jeg er enig med deg. Men har du tenkt på dette mens du spiser epler. Bedre å spise brokkoli. Men du, Feltmarskalk , ønsker dem rå. Jeg har aldri forstått hvorfor. Siden vi snakker om Sverige, Norge, Europa, og moderne visjon av skjærsilden i den katolske kirken, og det ender alltid hvis været kommer opp. Merkelig. Eller hva? Vel møtt.
    Gud bevare Kongen og fedrelandet!

    SvaraRadera