söndag 1 maj 2016

Nytt Kungligt Jubileumstecken

Såsom brukligt är vid mer betydande kungliga märkesdagar har Hans Majestät Konungen låtit instifta ett minnestecken till åminnelse av sin sjuttionde födelsedag.


Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen

Kungliga minnestecken har i vårt land sitt egentliga ursprung i det faddertecken Konung Gustaf III vid Kronprinsens, sedermera Konung Gustaf IV Adolf, dop år 1778. Dock kom det att dröja till Konung Oscar II:s 25 åriga Regeringsjubileum år 1897 innan traditionen satte fart. Nu aktuellt minnestecken är det fjärde Konungen behagat instifta under sin Regering. Tidigare tecken instiftades i samband med Konungens 50:e födelsedag år 1996, Tronföljarens bröllop år 2010 samt vid Konungens 40:e  Regeringsjubileum år 2013.

Den observante torde ha noterat att ifrågavarande nyinstiftade minnestecken bars flitigt under den bankett Konungen gav under förlidet gårdags kväll.


Deras Kungliga Högheter Hertigen av Värmland samt Hertiginnan och Hertigen av Västergötland bärande det av Konungen instiftade minnestecknet


Hedersgästerna bärande det av Konungen instiftade minnestecknet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar