måndag 9 maj 2016

Statsrådet Romsons nesliga avgång

I vår Regering, vilken till bredden är fylld av veka, oskickliga och tämligen inkompetenta statsråd, hör sannolikt statsrådet Romson, ävenledes titulär men alls icke exekutiv vice statsminister, till de allra sämst lämpade att inneha en taburett vid Konungens rådsbord. Detta oskickliga statsråd har närmast gjort det till en vana att slinta med tungan så snart hon öppnat munnen. Dumheterna i detta avseende har varit legio och det synes ofattbart att statsrådet fått fortsätta så länge som skett är. Det hela har resulterat i exempellöst och sällan skådat lågt - ja näst intill obefintligt - förtroende, enligt vad som kunnat utläsas ur hart när varje undersökning, som adresserat frågan. Statsministern har troligen drabbats av mer än en sömnlös natt på grund av nyssnämnda statsråds fatala brister och stora oskicklighet.

Att statsrådet Romson nu får silkessnöret av sitt eget partis valberedning förvånar icke på minsta sätt. Icke ens i ett parti som miljöpartiet - vilket saknar en sammanhållen ideologi och som allt sedan dess bildande kännetecknats av största amatörism och motvallsmentalitet - torde i längden kunna ha en person med ifrågavarande statsråds karaktär på en högt uppsatt position.

De enda som synes sörja statsrådet Romsons nesliga avgång är dumfeministerna. I sann dumfeministisk anda blundar man helt för sakförhållanden och kompetens. I dumfeministernas inskränkta världsbild finns ingen brist så stor att den icke totalt kan negligeras och bortses ifrån om den begåtts av en person med kvinnligt kön. Man tar sig för pannan för detta dumfeministiska vansinne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar