måndag 16 maj 2016

Socialismens totala fisko

Alla som tagit del av de anmärkningar, som publiceras på detta Forum, torde ha klart för sig att tecknaren av dessa rader icke har mycket - eller för att vara rak ingenting - till övers för socialismen. Detta har belysts genom det enkla faktum att socialismen, överallt där den praktiserats, har misslyckats på de mest uppenbara sätt. Bland de varnande exempel på sentida totala socialistiska fiaskon har Venezuela åberopats vid ett antal tillfällen.

Detta olyckliga land styrs av ett odugligt socialistiskt patrask med den vederstygglige presidenten Maduro, vilken torde vara en av vår tids allra mest inkompetenta statsöverhuvuden, i spetsen. Få torde inneha samma oduglighet och för att hitta hans likar torde vi få söka oss till Nordkoreas lönnfete kommunistiske diktator och den avskyvärde socialistiske tyrannen i Zimbabwe.  Tyranner, som i sanning är värda att bespotta.

Länge framhölls den regim, som idag plågar sitt Venezuelas befolkning, såsom ett föredöme även av vårt eget lands kommunistparti, vilket i sin stora feghet icke vågar nämna sig vid sitt rätta namn utan som kallar sig "vänsterpartiet". Nämnda inställning har partiets ordförande, den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, åtminstone med läpparnas bekännelse, i ljuset av det uppenbara, nödgats att rubba något på.

De fasansfulla förhållandena i den socialistiska implementationen Venezuela beskrivs idag av redaktör Nordlund, som i Svenska Dagbladet på ett slående och mycket betecknande sätt ställer "diagnosen svårartad socialism" på det venezuelanska socialistiska patraskets samhällsbygge. Här påvisas att situationen nu är så elakartad att all samhällelig struktur från energiförsörjning till sjukvård nu i det närmaste fullständigt slagits i spillror. Dock tar oduglige Maduro ingen notis utan fortsätter halsstarriga dumhet sin resa mot avgrunden och landets slutgiltiga ruin.

Än en gång bevisas socialismens stora oduglighet för oss, det sorgliga är att så många människor drabbas. Klart är att socialismen nu nått det stadium där den slutgiltigt bör förpassas till historiens stinkande avskrädeshög av misslyckade samhällsexperiment.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar