söndag 21 juli 2013

Belgien har ny Konung


Hans Majestät Konung Albert II, Belgarnas Konung, undertecknar abdikationsinstrumentet

Denna dag, strax efter klockan halv 11 om förmiddagen, undertecknade Hans Majestät Konung Albert II, Belgarnas Konung, abdikationsinstrumentet varigenom han avlade sig kronan och nedsteg från tronen till förmån för sin arvinge och son Hans Kunglig Höghet, Prins Filip, Hertig av Brabant, Prins av Belgien, vilken härmed uppsteg på tronen såsom Hans Majestät Konung Filip, Belgranas Konung.


Hans Majestät Konung Filip, Belgarnas Konung, avlägger konungaförsäkran.

Härpå begav sig Konung Filip till det belgiska parlamentet för att avlägga konungaförsäkran.

Visst är att Konung Albert haft en synnerligen stor betydelse för Belgien, vilken under hans regeringstid fullt omvandlats till en federal statsbildning. I bevarandet av Belgiens enhet kan Monarkins och Konung Alberts roll icke överskattas. Genom att företräda en oberoende institution, Monarkin, kunde Konung Albert, efter stor möda med jämlande och medlande, bringa den olyckliga situation till ända där landet under mer än 500 dagar saknade en regering.

Det råder ingen tvekan om att Konung Filip, likt sin fader Konung Albert, ständigt kommer att ha Belgiens bästa och dess enhet inför sina ögon. Konung Filip har förberetts länge för sitt viktiga värv och det belgiska folket torde kunna vara fasta i sin förvissning om att den nye Konungen väl kommer att förestå sitt höga ämbete.

Ny tronföljare i Belgien är Konung Filips äldsta dotter, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Elisabeth, Hertiginna av Brabant, Prinsessa av Belgien,

Från detta forum framföres i största ödmjukhet de allra varmaste gratulationer och lyckönksningar till Hans Majestät Konung Filip, Belgarnas Konung.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar