lördag 13 juli 2013

Ordningen vid det belgiska tronskiftet fastställd


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Brabant, Belgiens tillträdande Konung och Drottning.

Det belgiska hovet har nu låtit publicera ordningen för det förestående tronskiftet som kommer att äga rum söndagen den 21 juli. Följande kommer att ske:

09:00: Ett Te Deum hålles i St Michael och St Gudula katedralen i Bryssel

10:30: Konung Albert avlägger kronan och nedstiger från tronen genom undertecknadet av abdikationsinstrumentet. Detta sker i det Kungliga Palatset.

12:00: Konung Filip avlägger konungaförsäkran inför det belgiska parlamentets församlade två kamrar.

13:00: Konung Filip och Drottning Matilda, åtföljda av den Kungliga Familjen, hälsar folket och tar emot dess hyllningar från det Kungliga Palatsets balkong.

14:10: Konung Filip nedlägger krans vid den okände soldatens grav.

16:05: Konung Filip visiterar civila och militära trupper

17:00: Militärparad på Palatstorget

19:00: Konung Filip och Drottning Matilda låter sig hyllas vid högtidligheter i Brysselparken

23:00: Den Kungliga Familjen övervarar hyllningsfyrverkeriet som avfyras från Akademipalatset vid Palatstorget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar