tisdag 23 juli 2013

Ny brittisk tronarvinge


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge

Med största glädje noteras att Hertigen av Cambridge hovstat låtit kungöra att Storbritannien och de 15 ytterligare riken, där den brittiske Monarken är statsöverhuvud, den 22 juli förunnats med en ny tronarvinge. Kungörelsen lyder såsom följer:

"Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Cambridge har lyckligen nedkommit med ett gossebarn klockan 4.24 p.m.

Barnets vikt är 8 lbs 6 oz.

Hertigen av Cambridge närvarade vid nedkomsten.

Drottningen, Hertigen av Edinburgh, Fursten av Wales, Hertiginnan av Cornwall, Prins Harry och andra familjemedlemmar har informerats och uttryckt sin stora glädje till budskapet.

Hennes Kunglig Höghet och hennes barn befinner sig väl och kommer att kvarstanna på sjukhuset över natten"

Vidare låter Hertigen, genom sin hovstat, meddela att barnets namn i sinom tid kommer att kungöras. Det fastslås vidare att barnet är nummer tre i successionen till den brittiska tronen och att dess titel kommer att vara Hans Kunglig Höghet Prins [namn] av Cambridge.

Från detta Forum framföres i största ödmjukhet de allra hjärtinnerligaste lyckönskningar till Hertigen och Hertiginnan av Cambridge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar