onsdag 10 juli 2013

Markgreven av Baden 80 år


Deras Kungliga Högheter Markgreve Maximilian, Margreve av Baden och Markgrevinnan Valerie, Margrevinna av Banden, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Pronsessa av Ungern

Överhuvudet för ett av Tysklands äldsta om mest ansedda Furstehus, Huset Zähringen, Hans Kunglig Höghet Markgreve Maximilian, Markgreve av Baden fyllde förliden vecka 80 år. Markgreven, som är en mycket aktad person, lät högtidlighålla sin bemärkelsedag på flerfaldiga sätt.

Markgreve är den primärtitel som Huset Zähringens eller det Badensiska Storhertighuset Överhuvud nyttjar sedan Hans Kunglig Höghet Storhertig Fredrik II sorgesamma abdikation den 22 november 1918 vilken var en följd av den djupt olyckliga så kallade "Novemberrevolutionen". Dock visar det stora anseende som Markgreven njuter, vilken så påtagligt manifesterades icke minst i samband med den just högtidlighållna födelsedage, att den monarkistika tanken alltjämt är stark i såväl Baden som i Tyskland.


Deras Kungliga Högheter Prins Bernhard, Arvprins av Baden och Prinsessan Stephanie, Prinsessa av Baden samt Deras Kungliga Högheter Markgreve Maximilian, Margreve av Baden och Markgrevinnan Valerie, Margrevinna av Banden, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Pronsessa av Ungern, i sambande med firandet av Markgrevens 80-års dag på slottet Salem.

Markgreve föddes den 3 juli 1933 på slottet Salem såsom son till Hans Kunglig Höghet Markgreve Berthold, Markgreve av Baden samt Hennes Kunglig Höghet Margrevinnan Theodora, Markgrevinna av Baden, Prinsessa av Grekland och Danmark. Här må nämnas att Markgrevens moder var syster med Hans Kunglig Höghet Prins Filip, Hertig av Edinburgh vilket gör Markgreven till kusin med nuvarande med Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Furste av Wales. 


Markgreven och Markgrevinnan, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland samt Hertigen av Värmland.

Markgreven har ock svenskt påbrå i det att hans farfaders farmoder var Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sofia, Storhertiginna av Baden, Prinsessa av Sverige, dotter till Hans Majestät Konung Gustaf IV Adolf, Konung av Sverige, Storfurste av Finland. Markgrevens farfader, Hans Kunglig Höghet Prins Maximilian, Prins av Baden, tysk rikskansler, var vidare kusin med Hennes Majestät Drottning Viktoria, Sveriges Drottning.  

Markgreven växte upp på slottet Salem, genomförde skolgång och kom därpå att tjäna i den tyska Förbundsarmén där han avancerade till överste i reserven. Ärkehertigen ingick år 1966 åktenskap med Markgrevinnan Valerie, Margrevinna av Banden, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Pronsessa av Ungern. Markgreveparet har välsignats med fyra barn, tre söner samt en dotter. Äldste sonen är Hans Kunglig Höghet Prins Bernhard, Arvprins av Baden.

Margreven har i övrigt ägnat sin gärning åt förvalningen av de Markgrevliga Badensiska Egendomarna. Det dagliga ansvaret för denna förvaltning vilar nu på Arvprins Bernhard.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar