fredag 19 juli 2013

Om kommunismens grymhet

Den hedervärde skriftställaren herr Skott ger i Svenska Dagbladet ett sorgesamt exempel på kommunismens grymhet såsom den gestalade sig under den avskyvärde folkmördaren och tyrannen Stalins outsägligt människofientliga regim. Herr Skott tar sin utgångspunkt i det djupt tragiska öde, som drabbade den dryga fjärdedel av de så kallde Svenskbyborba, vilka år 1929 kommit till Sverige mes som delvis pågrund av kommunistisk propaganda och dito illasinnat kommunistiskt förtal, valde att 1930 återvända till sin ukrainska fädernejord.

Det som väntade dessa arma männsikor, med rötter i den svenska folkstammen, var icke annat än svält, orsakad av den vansinniga och besinnigslösa kommunistiska tvångskollektiviseringen, och grymt stalinistiskt våld. Herr Skott fäster bland annat uppmärksamheten på att 25 av återvändarna kallblodigt avrättades medan ett långt större antal kom att deporteras. Tecknaren av dessa rader har själv, med egna öron, hört de som drabbats av den grymme och avskyvärde tyrannen Stalins förtryck berätta. De intryck dessa berättelser gjorde grep i sanning in i de djupaste hjärterötterna och ännu denna dag tåras ögonen vid minnet av dessa berättelser.

Nu var det dock icke enbart Svenskbyborna, som drabbades av Stalins kommunistiska förtryck och förtrampande av människovärdet. Herr Skott nämner, i sin artikel, en belagd siffra på 681 692 människoliv som släcktes genom det kommunistiska förtryckets försorg under perioden 1937-38. Mörkertalet här torde vara avsevärt och högst sannolikt var den verkliga siffran lång högre.

Herr Skott fäster ävenledes uppmärksamheten på de naiva och dumdristiga svenska kommunister, som tog sig för att emigrera till Sovjetunionen. Många kom att hamna i Karelen medan det ock fanns de som sökte sig till Gammalsvensby. Dessa kommunister, ibland kallade "Kirunasvenskarna", torde ganska snart fått sitt kommunistiska lystmäte mättat och djupt ångrat sin emigration. Flera avrättades medan andra fängslades och deporterades för att aldrig mer höras av.

I vårt land finns ännu denna dag en avskyvärd sekt, som benämner sig Kommunistiska Partiet, vilka hyllar den blodsbesudlade kommunistiske massmördaren Stalin. I sin föga hedervärda programskrift framför nämnda sekt bland annat: "Som politisk rörelse ingår partiet i den historiska tradition, som med teoretisk utgångspunkt från Marx, Engels, Lenin och Stalin till sina erfarenheter räknar den ryska revolutionen 1917". Icke ens de avskyvärda sekter, som förfäktar nationalsocialismen mörka besinningslösa människofientlighet, torde i sina programskrifter vara så tydliga med referenser till massmördare, som den högskamliga sekten Kommunistiska Partiet.

För var och en som håller frihet och människovärde högt är det en helig plikt att på varje sätt minnas de som så befinnliglöst förtrycktes, torterades, lemlästades oav avrättatades genom den stalinisktiska kommunismens ofattbara grymhet. Dessa arma människors öde får icke glömas lika lite som minnet av alla dem som föll offer för nationalsocialismens grymheter. .

1 kommentar:

  1. Jag är visserligen inte monarkist eller konservativ själv, men här har jag några länkar som kanske kan vara till fältmarskalkens intresse:
    http://www.youtube.com/watch?v=A7-0wLb7mRg
    http://www.youtube.com/watch?v=FPbTSFIbdK8
    http://madmonarchist.blogspot.com

    SvaraRadera