fredag 26 juli 2013

Utmärkt straffsats för de grövsta brotten

Svenska Dagbladet låter idag meddela att straffången Castro, vilken begått kidnappning och bestialiska övergrepp mot värnlösa kvinnor, i den amerikanska staden Cleveland nu nått en förlikning med åklagaren innebärande att den sistnämnde avstår från att yrka dödsstraff mot det att straffången erkänner sig skyldig. Straffången Castro kommer genom detta att dömas till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning.

Straffet livstids fängelse utan benådning är ett synnerligen gott alternativ till dödsstraffet, som är förkastligt och som icke hör hemma i en rättstat genom det att en felaktighet i rättsprocessen icke kan rättas efter det att straffet gått i verkställighet.

De som begått det slag av bestialiska brott, som straffången Castro gjort sig skyldig till, har förverkat rätten att någonsin mer njuta frihetens sötma. Orsaken till detta är främst följande:

 1. Respekten för brottsoffren kräver detta. De som utsatts för denna slag av brottslighet måste få vara fast förvissade om att de aldrig någonsin under någon som helst omständighet riskerar att åter möta gärningsmannen.
 2. Samhället får icke riskera att frisläppa någon som visat sig vara i stånd att begå nämnda slag av brottslighet.
Ovanstående skäl väger betydligt högre än eventuella intensioner att möjligen kunna "rehabilitera" den brottslige för att denne åter skall kunna släppas utanför fängelsets murar.

I en tid då vi kan konstatera att den grova brottsligheten grasserar och där återfall i grova brott alls icke är försumbar måste även lagstiftaren i vårt land överväga om det skulle vara ändamålsenligt att införa livstids fängelse utan möjlighet till benådning för de grövsta av brott.

3 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Dödsstraff är bättre. Även i fängelse kan den livstidsdömde skada eller döda medfångar eller vakter.

  Fr

  SvaraRadera
 3. Problemet med dödsstraffet är att det icke kan rättas. Vi vet att det i Förenta Staterna finns fall där sannolikt oskyldiga avrättats även under senare år.

  Inget, av människor upprätthållet rättssystem, är fullständigt och ofelbart varför dödstraffet icke kan accepteras i en rättstat.

  SvaraRadera