torsdag 11 juli 2013

Fråga om titulatur klarlagd

Inför den lyckliga och glädjerika händelse, som förväntas inträffa någon av de instundande dagarna, genom nedkomsten av Hertigen och Hertiginnan av Cambridges förstfödda barn har frågan om nämnda barns titel diskuterats i brittisk press. Det synes något förvånande att osäkerhet funnits rörande denna fråga i det att Drottningen redan den 31 december 2012, genom ett kungligt brev, fastställde att Hertigparets barn skulle förunnas titeln Prins eller Prinsessa och värdigheten Kunglig Höghet.


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Camebridge

Nämnda kungliga brev innebär ett tillägg till den ordning som fastställdes av Konung Georg V där blott äldste sonsonen till Fursten av Wales erhöll kunglig värdighet. Drottningens förändring av ordningen rörande kunglig värdighet synes vara förorsakad av den förväntade förändringen av tronföljdsordningen, vars följd med största sannolikhet kommer att vara full kognatisk tronföljd.

Det det brittiska hovet nu bekräftar är att det förväntade barnet kommer att bli Prins eller Prinsessa av Cambridge. Detta är alls inget märkligt utan följer den ordning som gäller där barn till Prins, vilken är direkt avkomma av Monark, vanligen erhåller Prins respektive Prinsess titel efter faderns Furstendöme eller Hertigdöme. Således var benämndes Hertigen av Cambridge, innan han erhöll egen titel, Prins Vilhelm av Wales medan han broder, vilken ännu icke förlänats egen titel, benämnes Prins Harry av Wales. Enligt samma ordning nämnes döttrarna till Hertigen av York såsom Prinsessor av York. I tidigare generation finner vi Prins Mikael av Kent, vilken var son till Hertigen av Kent, fjärde son till Konung Georg V.

I Storbrittanien tillämpas således en annan ordning än i vårt eget land där Hertigtitel, och sedan införandet av nuvarande Successionsordning, Hertiginnetitel förlänas vid födseln. Den ordning, som över tiden utvecklats i Storbrittanien är att Hertigtitel förlänas vid giftermål. Vanligen sker ock enbart förläning till söner av Monark och Tronföljare, dock är den brittiska titeln, till skillnad från den svenska, i detta avseende ärftlig. I vårt land har förläning skett till samtliga Prinsar av det Kungliga Huset. Om Konungen avser att stå fast vid det sistnämnda återstår att se när detta, förhoppningsvis icke inom en allt för avlägsen framtid, blir aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar