onsdag 24 juli 2013

Den brittiska tronföljden


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge med den nyfödde arvprinsen.

I samband den glädjerika händelsen i Storbritannien med födelsen av en ny tronarvinge finns anledning att något påminna om den brittiska tronföljden vars ordning är under förändring. Påpekas skall att förändringen vinner laga kraft, enligt den så kallade Perth överenskommelsen, först då den antagits av samtliga de Konungariken, och i fallet Konungariket Australien ävenledes dess delstater, där den brittiske Monarken är statsöverhuvud. Denna process pågår och nuvarande status synes vara den slutliga behandlingen ännu återstår i 4 av Konungariket Australiens 6 delstater, Konungariket Bahamas, Konungariket Barbados, Konungariket Grenada, Konungariket Nya Zeeland, Konungariket Sankt Kitts och Nevis, Konungariket Sankt Lucia samt Konungariket Sankt Vincent och Grenadinerna. I Storbritannien fastställdes den nya ordningen, efter Parlamentets gillande, av Drottningen den 28 April.

Den nya "Succession to Crown Act 2013" innebär följande förändringar:
  1. Full kognatisk successionsordning för alla arvsberättigade födda efter den 28 oktober 2011 
  2. Arvsberättigad utesluts icke från tronsföljden då vederbörande ingår äktenskap med katolik. Denna del är, såvitt kan utläsas av Parlamentets handlingar, retroaktiv
  3. Vid ingående av äktenskap krävs Monarkens gillande enbart för de 6 främsta i tronföljden
Vad gäller den första punkter innebär denna, genom det att den nyfödde tronarvingen är ett gossebarn, ingen praktiskt skillnad gentemot tidigare ordning. Den nyfödde är enligt båda ordningarna nummer tre i tronföljden. Dock i det fall att den nyfödde skulle förunnas syskon, låt säga först en syster och därpå en broder, då kommer systern att vara före brodern i tronföljden.

Däremot synes andra punkten att få direkta konsekvenser i det att den är retroaktiv. Här torde den första påverkan vara att Greven av St Andrews, äldste son till Hertigen av Kent, vilken ingått äktenskap med en papist, kommer att återinträda i tronföljden. Detta kommer dock icke att gälla Grevens yngre broder, Lord Niklas Windsor, då denne konverterat till papismen. Ävenledes Hans Kunglig Höghet Prins Mikael av Kent, som år 1978 ingick äktenskap med en papist, torde återinträda i tronföljden. I det sistnämnda fallet kan nämnas att Prinsen icke förlorade sin kungliga titel och värdighet vid nämnda äktenskap.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar