söndag 15 december 2013

En glädjerik nyhet inför Jul

Dumheten satt på sin yttersta spets har under senaste år gjort sig gällande när inskränkta skolbyråkrater, med stöd i ett långt ifrån tydligt regelverk, ägnat största möda åt att förhindra att skolan firar jul- och sommaravslutning i Kyrkan. Elever har av värderelativistiska rektorer och andra befattningshavare förvägrats att ta del av vårt synnerligen viktiga kristna kulturarv.

Med största glädje noteras nu att statsrådet Björklund låter föranstalta om förändringar på detta område. Statsrådet låter uttala:

"Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv. Att fira skolavslutning i kyrkan har på många håll i Sverige skett i generationer. Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara klart tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling"

Väl talat statsrådet Björklund, som vidare klargör följande:

"Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande, och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar, som att läsa Julevangeliet".

Med största glädje minns tecknaren av dessa rader alla de skolavslutningar han firat i Kyrkan. Denna glädje måste ock förunnas nuvarande och kommande skolungdom.

Att vårda vårt Kristna Arv, som haft den allra största betydelsen för vårt samhälles utveckling är av största vikt för att förstå såväl vår historia som vår nutid och framtid. Ett nästa naturligt steg i detta är att återinföra kristendomsundervisningen. Icke så att elever med lock och pock skall tilltvingas en tro - tron kan endast uppnås genom inre personlig övertygelse - men Kristendomens stora betydelse och dess sant grundläggande teser om människovärdet, grundat på människan såsom avbild av Gud, är skäl nog.

2 kommentarer:

  1. Mycket viktigt och bra beslut. Dessutom är jag övertygad om att stolthet och trygghet i våra seder och bruk motarbetar främlingsfientlighet då vi kan dela med oss av våra långa traditioner. Vi lämnar inte öppet mål för brunsossar (SD) att driva populism på saker som är självklara.

    //Holmamiralen

    SvaraRadera
  2. Ber att högeligen få instämma i ovanstående anmärkning och applådera densamma.

    Kristendomen lär oss att varje människa är skapad såsom Guds avbild. Utifrån detta är så kallad främlingsfientlighet en styggelse.

    SvaraRadera