söndag 22 december 2013

Om demonstration och våld

Redaktör Lifvendahl reflekterar denna dag på Svenska Dagbladets Ledarblogg, med anledning av den förestående demonstrationen i Kärrtorp, över demonstrationer och våld. Reflektionen är synnerligen tänkvärd och pekar på det faktum att våld, i sammanhang som dessa, alltid motverkar sitt syfte. Redaktör Lifvendahl konstaterar:

"Rätten att demonstrera är lika viktig som de andra friheter som sammantaget ger begreppet demokrati en verklig innebörd. Och de har betydelse."

Att dess betydelse kan ha för demonstranterna såväl avsedd som oavsedd verkan belyses genom att exemplifiera utifrån de så kallade 4-oktober demonstrationerna, där syftet var att propagera emot socialistiska löntagarfonder, och demonstrationerna i Goteborg år 2001, där syftet var att propagera emot så kallad globalisering. Utifrån detta konstaterar redaktör Lifvendahl:

"Två mycket skilda manifestationer i olika tidsanda, med skilda mål, aktörer, utfall och efterverkningar. I det förra fallet blev det såsom demonstranterna önskade – löntagarfonderna avskaffades. I det senare exemplet skulle gissningsvis flertalet demonstranter som uttryckte missnöje över upplevt demokratiunderskott i EU sannolikt inte säga att saker blivit bättre, men händelserna kom på annat sätt att få rätt långtgående konsekvenser, inte minst för Attac-rörelsen som var en framträdande röst i samhällsdebatten då. Nätverket blev hårt kritiserat efter kravallerna för att inte tillräckligt tydligt ha hållit den autonoma, våldsbejakande vänstern på avstånd, och luften gick ur."

Detta lär oss entydigt att den som verkligen vill göra skillnad och åstadkomma något i avvisandet av mörka krafter, denna gång med ursprung i den vederstyggliga nationalsocialistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen, måste avhålla sig från våldet och vara lika tydliga i avståndstagandet från andra våldsbejakande mörka krafter, de kommunistiska organistationerna AFA och Revolutionära Fronten, som de är i avståndstagandet mot den nationalsocialistiska organisationen.

Slutligen skall med största tydlighet framhållas att i en rättstat där lagarna har sitt ursprung i folkstyret är och förblir våldsmonopolet ordningsmaktens anvar. De som icke håller sig till detta är förkastliga och avskyvärda simpla brottslingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar