söndag 8 december 2013

Till Konstitutionens försvar

Redaktör Andersson, chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Folkbladet och ofta känd för sunda och kloka synpunkter, kritiserar nu det tilltag som oppositionen är i färd med att iståndsätta genom att mixtra med Konstitutionen och öppet obstruera mot en saklig juridisk prövning. Tydligheten i redaktör Anderssons kritik går icke att ta miste på i det att han uttalar:

"Man har visat sin åsikt tydligt och bråkat med moderater och folkpartister. Så långt är allt väl. Men när riksdagsförvaltningen, som jag har väldigt stor respekt för, gör en sådan här juridisk bedömning, så bör man inte gå vidare av respekt för riksdagsförvaltningen och riksdagen."

Redaktör Andersson fortsätter:

"Man måste ta hänsyn till riksdagsförvaltningen. Det är inte värdigt att hålla på hur länge som helst, det är ett lätt haveristiskt drag."

Väl talat herr Andersson!

Konstitutionen är till för att bringa stadga och stabilitet till Riksstyrelsen och därigenom skänka harmoni till hela vårt samhälle. Om nu Socialdemokratiska Arbetarpartiet, som suktar efter att besätta statsministerämbetet efter nästa val, kunde inse detta har man en möjlighet att visa sin respekt för Konstitutionen och på det sätt med vilket konstitutionella frågor skall hanteras. I annat fall drar man största skam över sig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar