söndag 8 december 2013

Renhållningen i Vänsterpartiet

I en anmärkning på detta Forum den 7 april innevarande år berördes hur en i Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster (f.d. Kommunistisk Ungdom), förtroendevald yngling, herr Allard, synbarligen full av förakt för folkstyre och yttrandefrihet, jämförde ordföranden i Socialdemokratiska Arbetarpartiet, herr Löfven med tyrannen Hitler. Detta tilltag möttes enbart av pliktskyldig kritik från det före detta Kommunistparitets ledning. Någon ånger i sammanhanget kunde icke noteras.

Någon uteslutning var det icke tal om. Vi vet ock att en förtroendevald i Norrbotten, en herr Fors, ledamot av såväl kommun- som landstingsfullmäktige, vilken uttryckt åsikter, som utgår från samma mot folkstyre och yttrandefrihet riktade tankegods som herr Allard, fått hållas. Icke heller i sistnämnda fall har någon uteslutning varit aktuell.

Att vänsterpartiet, som intill 1992, under namnet Vänsterpartiet Kommunisterna, var såta vänner till realsocialismens avskyvärda diktaturer i Sovjetunionen och Östeuropa, icke förmår att hålla rent mot de krafter som föraktar folkstyre och yttrandefrihet kan enbart ha den förklaringen att partiet alltjämt är fullt av dem som beundrar kommunismen och dess människofientliga verk. När det gäller renhållningsarbete synes Vänsterpartiet i det populistiska nationalistpartiet Sverigedemokraterna ha en överman, icke så att sistnämnda parti saknar smuts men man verkar ändock vara något mer framgångsrik i avlägsnandet av den allra mest uppenbara lorten.

Nu har dock till och med Vänsterpartiet ledning tvingats att agera emot den unge herr Allard.
Den av kommunistiskt och stalinistikt tankesätt fullsändigt förblindade herr Allard dristade sig nämligen att på forumet Ansiktsboken (eng.Facebook) uttrycka sin uppskattning för den kommunistiska terroristorganisationen Revolutionär Fronten - en organisation som öppet bekänner våldet som politiskt vapen. Detta gjorde att måttet var rågat även för Vänsterpartiets ledning, vilken nu slutligen och synnerligen senfärdigt låtit utesluta herr Allard.

Det finns dock all anledning att ifrågasätta Vänsterpartiets uppriktighet i inställningen till den avskyvärda terroristorganisationen Revolutionära Fronten, en organisation som nyligen fick såväl dödsbringande vapen som brandbomber beslagtagna. Så sent som den 9 november innevarande år arrangerade Vänsterpartiet en demonstration i Göteborg gemensamt med terroristorganisationen Revolutionära Fronten. Sida vid sida marscherade här vänsterpartister tillsammans med kommunistiska terrorister.

Ovannämnda tilltag, demonstrationen i Göteborg, kan jämföras med att något av de övriga riksdagspartierna skulle göra gemensam sak med det nationalsocialistiska Svenskarnas Parti och ägna sig åt gemensamma åsiktsyttringar tillsammans med detsamma.

Vilket ynkligt och avskyvärt hyckleri!

Slutsatsen kan icke bli någon annan än att det avskyvärda och människofientliga kommunistiska och stalinistiska tankegodset, som följt vänsterpartiet (f.d. kommunistpartiet) sedan dess bildande år 1917, alltjämt smutsar partiet. Hade partiet haft en uppriktig önskan att göra sig av med denna lort skulle gemensamma åsiktsyttringar med kommunistiska terrororganisationer icke ske!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar