måndag 16 december 2013

Glädjande nyhet från Sachen-Coburg och Gotha

Det meddelas att Deras Högheter Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha, väntar tillökning. En i sanning mycket glädjerik nyhet.


Deras Högheter Arvprins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha

Det Hertigliga Huset Sachsen-Coburg och Gotha tillhör Europas mest betydelsefulla och ansedda Furstehus, vilket idag sitter på tronerna i såväl Belgien som Storbritannien (sedan 1917 under namnet Windsor). Det Hertigliga Husets nuvarande huvudgren stammar från Hans Kunglig Höghet Prins Leopold, Hertig av Albany, och yngste son till Drottning Victoria av Storbritannien och Prinsgemålen Albert, vilken var son till Hans Höghet Hertig Ernst I, Hertig av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen.

Ävenledes det bulgariska Konungahuset tillhör nämnda Furstehus. Furstehuset regerade ock i Portugal under åren 1853-1910, dock tillhör icke den nuvarande portugisiske tronpretendenten Hans Kunglig Höghet Hertig Duarte Pio, Hertig av Braganza, Kunglig Prins av Portugal, det ifrågavarande Furstehuset, i det att han stammar från en yngre gren av Huset Braganza. Värt att framhålla är att Furstehuset är vår högaktade Konungs möderneätt och att Konungen är kusin med Husets överhuvud Hans Höghet Prins Andreas, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen. Således är Arvprinsen syssling, eller tremänning, med vår högt värderade Kronprinsessa.

Arvprinsparet residerar i Coburg där Arvprinsen förestår den Hertigliga Familjestiftelsen, Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha'schen Familie, vilken bland annat äger och förvaltar omfattande skogsegendomar samt det Hertigliga Sommaresidenset Callenberg, beläget strax utanför Coburg, och slottet Greinburg i Österrike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar