fredag 20 december 2013

Två Fursterliga födelsdagar står inför dörren


Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning
 (copyright kungahuset.se)

Instundande måndag, den 23 December, star två Fursterliga födelsedagar inför dörren. Att vår egen högaktade drottning Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, denna dag fyller 70 år torde vara allom bekant. Under den gångna veckan har Hennes Majestäts kommande högtidsdag uppmärksamats på flerfaldiga sätt. Således hölls mottagning på Kungliga Slottet förliden onsdag där Riksdag och Regering, de Kungliga Akademierna, Stockholms Stad samt ett flertal andra organisationer framförde sina hyllningar till Hennes Majestät. Förliden gårdag gavs så en hyllningsföreställning på Oscarsteatern, där hela det Kungliga Huset närvarade.


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland

Det torde icke vara lika bekant att ävenledes Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, har högtidsdag den 23 December, då Hennes Kejserliga Höghet fyller 60 år. Hennes Kejserliga Höghet kommer att kommer att fira högtidsdagen i sitt Fädernesland Ryssland och Moskva.

Det finns inom Huset Romanov en oenighet rörande vem som är Husets överhuvud och rättmätige arvtagare. Sedan den ryska kyrkans överhuvud, Patriarken av Moskva, innevarande år erkänt Hennes Kejserliga Höghet såsom Husets överhuvud torde allt mer tala för Storfurstinnans rätt. Att Hennes Kejserliga Höghet ävenledes av den ryska statsmakten ses som Husets överhuvud finns allt fler tecken på. Ett av dessa tecken är att Hennes Kejserliga Höghet sedan föregående år är beskyddare för fregatten Jaroslav den Vise, ett högmodernt fartyg i den ryska flottan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar