onsdag 7 januari 2015

Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria tar emot Ryska Ortodoxa Kyrkans högsta utmärkelse

Det Ryska Kejserliga Husets Överhuvud, Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, har vid en högtidlighet i Moskva, av av den Ryska Ortodoxa Kyrkans Överhuvud, Hans Helighet Patriark Kirill, Patriark av Moskva och över hela Ryssland, mottagit Sankt Sergius av Radonezhorden insignier. Hennes Kejserliga Höghet förlänades denna den Ryska Ortodoxa Kyrkans högsta utmärkelse för sina stora tjänster för Kyrkan i samband med sin 60:e födelsedag den 23 december 2013. Hennes Kejserliga Höghet erkännes av Kyrkan som det Ryska Kejserliga Husets Överhuvud.


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, den Ryska Tronens rättmätiga Arvtagare, iförd Sankt Sergius av Radonezhordens insignier efter emottagandet av densamma

I en adress, utgiven på Storfurstinnans 61:a födelsedag, den 23 december förlidet år, uttalar Storfurstinnan sin stora tacksamhet och glädje:

"Vi blev särskilt rörd att Eders Helighet valde att utdela ordensinsignierna till mig i år, när vi firar 700-årsminnet av födelsen av denne store ryske abbot. Våra kejserliga förfäder såväl som hela vårt folk har alltid djupt vördat St Sergius och vänt sig till honom i bön, i goda som onda tider. I sanning ett av de vitae över detta stora ryska helgon utfärdat från Vår anmoders, Kejsarinnan Katarina II den Stora, penna. För Oss och Vår son och arvinge, Storfurst George av Ryssland har St Sergius varit en av våra viktigaste himmelska beskyddare, och Vi känner en ständigt kontakt med honom"

"St Sergiusordens insignier, som Ni har tilldelat Oss, representerar för Oss en mycket kär välsignelse och symboliserar den pågående samarbete som finns mellan den Ryska Ortodoxa Kyrkan och den Ryska Kejserliga Huset."


Ordensinsignierna och Patriarkens förläningsbrev

Hennes Kejserliga Höghet vistades i Moskva under perioden den 16 till 10 december förlidet år på inbjudan av Patriarken. Detta besök, likt andra besök i Ryssland, befäster det Ryska Kejserliga Huset, som en viktig och betydelsefull institution i Ryssland.

Må snart stunden vara kommen då Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, uppstiger på sina Förfäders Tron som rättmätig Kejsarinna av Ryssland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar