torsdag 22 januari 2015

Illasinnade republikaners framfart

Den ovederhäftiga slaskblaskan Expressen, ett lortalster vars kvalitet är så låg att den icke ens torde kunna tjäna för sekundära ändamål på hemlighuset, har denna dag från sina löpsedlar låtit utropa att herr Christopher O'Neill, KNO, häftar i skatteskulder och riskerar utmätning och att ävenledes Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland skulle vara delaktig i denna skuld.

Uppenbart är detta påstående ett verk av de ynkliga och fega republikaner, vilka icke vågar strida med blanka vapen utan alltid tar till lögner och förtal. Följdriktigt publicera detta i nämnda smutsiga slaskblaska Expressen, som alltid företräder sämsta sorten av värderelativistisk liberalism, vilket för icke så längesedan noterades i en annan anmärkning på detta Forum.

Sakförhållandena i denna fråga är att ett fel begåtts av staten New Yorks skatte- och finansförvaltning. Detta meddelas i ett uttalande från herr Christopher O'Neill, KNO, som Hovet låtit publicera: 

"Självklart följer jag alla skattebestämmelser. Min fastighetsskatt hanteras av ombud och är nu reglerad. Den 14 januari 2015 upphävde staten New Yorks skatte- och finansförvaltning ett tidigare skattekrav, efter att de konstaterat att ett fel begåtts. Uppgifterna kring detta ärende i dagens medier stämmer därför inte.”

Slaskblaskans chefredaktör, herr Mattsson, vilken såsom ansvarig utgivare för nämnda lortalster har hela ansvaret för nämnda lögnaktiga och ovederhäftiga publicering bör ofördröjligen framföra en ursäkt till såväl Prinsessparet som till Hans Majestät Konungen.

Republikaner förnekar sig i sanning aldrig!

1 kommentar:

  1. Det är alldeles korrekt att republikaner aldrig försitter ett tillfälle till smutskastning, lögn och förtal, men de duger aldrig till att komma med några egna förslag till hur statsskicket skola förbättras. Värst är så klart blaskan Expressen, med sin vapenbrottsling till chefredaktör.

    SvaraRadera