torsdag 15 januari 2015

Regeringens utrikespolitik

Ett av de synnerligen få konkreta regeringshandlingar den taffliga ministären Löfven förmådde att utföra under hösten var att, trots en ur folkrättsligt perspektiv högst tveksam situation, erkänna "staten" Palestina. Genom detta korttänkta och dumdristiga tilltag ruinerades relationen till staten Israel,

Nu lönas den taffliga ministärens beslut med att statsrådet Wallström, som haft för avsikt att anträda en resa till Israel, icke tas emot av Israels regering. Besöket ses av Israel såsom ett arrangemang av rent privat natur och utan någon som helst diplomatiskt status. I den vattvällingtunna argumentation, som den taffliga ministären och dess likaledes taffliga utrikesminister, förde för att motivera det huvudlösa erkännandebeslutet ingick att detsamma skulle underlätta dialog, Sic! Istället slängs dörren igen framför ansiktet på nämnda statsråd.

Det inträffade visar stora brister i den diplomatiska förmågan hos den taffliga ministären Löfven i allmänhet och hos statsrådet Wallström i synnerhet. Dessvärre måste därför konstateras att vårt land har en högst oskicklig utrikesminister,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar