söndag 18 januari 2015

Kommunisters förakt för människovärdet

I en anmärkning på detta Forum för någon tid sedan noterades hur den så kallade "kulturpersonligheten" taskspelaren Wollter i ett televisionsprogram höjde folk-och massmördaren Stalin, en av historiens absolut värsta tyranner, till skyarna. Detta uppmärksammas i dagens utgåva av Svenska Dagbladet där författaren och idéhistorikern, herr Norberg, fäster uppmärksamheten på att det icke blott är taskspelaren Wollter som lovprisar massmördare.

En annan så kallad "kulturpersonlighet" skriftställaren och folkmordsförsvararen, herr Myrdal, och dennes stiftelse, Jan Myrdalsällskapet, delar årligen ut "Leninpriset". Detta år tillfaller nämnda pris - uppkallat efter en mördare -herr Wiehe, en tredje klassens sångartist. Om herr Wiehes musikaliska talanger skall icke mera ordas än att de synes totalt bristfälliga och en plåga att lyssna till.

Det anmärkningsvärda är att personer som taskspelaren Wollter och skriftställaren Myrdal, trots att de öppet tar parti för historiens största brottslingar och tyranner, i taskspelarens fall Stalin och i skriftställarens fall Mao och Pol Pot, ges en position i media och där framställs såsom seriösa.

Att visa stöd för personer, som har miljontals människoliv på sina samveten är en styggelse. Det beröm som taskspelaren Wollter och skriftställaren Myrdal öser över folk- och massmördare är en stor skam och om de själva, i sitt förakt för människolivet, icke har förstånd att tiga still borde de mötas med tystnad i media. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar