måndag 26 januari 2015

Herr Sjöstedts hyckleri

Den genuina ilskans och oförskämdhetens man, herr Sjöstedt har, såsom den högröde populist han är, höjt det likaledes högröda grekiska populistpartiet Syriza till skyarna. Ett parti som i sin stora dumhet och totala inkompetens tror sig kunna diktera villkoren för de som utställt lån till Grekland för att rädda detta arma land från statsbankrutt. Guld och gröna skogar har utlovats det grekiska folket utan någon som helst täckning i reell finansiering. Det hela är så till den grad skamligt och tarvligt att ord saknas att beskriva.

Nåväl, då utslaget i nämnda val, trots de skamliga och tarvliga populisternas vidlyftiga och fullständigt orealistiska löften, icke resulterat i en majoritet i parlamentet har partiet tvingats att söka en koalitionspartner. Den partner, som det skamliga och tarvliga partiet valt för att kunna tillförsäkra sig regeringstaburetterna är partiet Oberoende Greker, ävenledes detta ett populistiskt parti. Utifrån perspektivet att lika barn leka bäst, i relation till populism, är detta måhända icke så särdeles märkligt.

En närmare skärskådan av Oberoende Greker ger dock vid handen att nämnda parti i migrationsfrågor synes vara än mer halsstarrigt än vårt eget populistiska nationalistparti, Sverigedemokraterna, ett parti som den ilskne och för stor oförskämdhet beryktade ordföranden för det före detta kommunistpartiet, herr Sjöstedt, som bekant icke har särdeles mycket till övers för.

I största hyckleri och inkonsekvens förklarar den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, i dagens utgåva av Dagens Nyheter att han icke ser minsta problem i den grekiska populistkoalitionen. Sic! Vilket hyckleri!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar