fredag 23 januari 2015

Saudiarabiens Konung avliden


Konung Abdullah

Hans Majestät Konung Abdullah, Konung av Saudiarabien, Beskyddare av de två Heliga Moskéerna, har gått hädan i en ålder av 90 år. Den avlidne Konungen efterträda av sin halvbroder Hans Kunglig Höghet Kronprins Salman vilken nu utropats till Saudiarabiens sjunde Konung.


Konung Salman

Samtliga Konungar efter det att Konungarikets grundare Hans Majestät Konung Ibn Saud,  Konung av Saudiarabien, Beskyddare av de två Heliga Moskéerna, avlidit år 1953 är söner till densamme. Konung Salman är Konung Ibn Saud 25:e son. Ny Kronprins är Konungens halvbroder och Konung Ibn Sauds yngste son Hans Kunglig Höghet Prins Muqrin.

Den saudiska tronföljdsordningen är måhända något svårförståelig. Intill 2007 utsågs tronföljaren av Konungen, de facto bland söner till Konung Ibn Saud. Nämnda år instiftades Trohetsrådet bestående av samtliga levande söner till Konung Ibn Saud och samt äldsta agnatisk ättling till de av Konung Ibn Sauds söner vilka avlidit.

Då ny Konung uppstigit på tronen lämnar denne till Trohetsrådet tre förslag till Tronföljare av vilka alla skall vara agnatiska ättlingar till Konung Ibn Saud. Trohetsrådet har sedan att i hemligt val utse Tronföljare. Nämnda råd har ock mandatet att, i det fall rådet icke skulle vara tillfreds med de föreslagna, hos Konungen hemställa om tre nya förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar