torsdag 8 januari 2015

Hertigen av Wellington lagd till sista vilan


Hans Nåd Hertigen av Wellington, Furste av Waterloo, Hertig av Ciudad Rodrigo, Hertig av Victoria

Denna dag lades Hans Nåd Hertigen av Wellington, Åttonde Hertig av Wellington, till den sista vilan. Mindre än 6 månader före tvåhundraårsminnet av slaget vid Waterloo, ett för Europas historia synnerligen betydelsefullt fältslag, avled Hertigen på förlidet års sista dag i en aktningsvärd ålder av 99 år på sitt residens Stratfield Saye i grevskapet Hampshire. Hertigen efterträds av sin äldste son den Nionde Hertigen av Wellington.

I Belgien och Nederländerna var Hertigen känd såsom Hans Höghet Fursten av Waterloo och i Portugal såsom Hans Excellens Hertigen av Victory, Intill år 2010 var ock Hertigen i Spanien känd såsom Hans Excellens Ciudad Rodrigo. Nämnda år överlämnades denna titel, genom den spanske Konungen Johan Karls dekret, till Hertigens son och arvtagare. Hertigen var vid sin död den äldtse brittiske Hertigen. Äldst bland brittiska Hertigar är nu Hans Kunglig Höghet Prins Filip, Hertig av Edinburgh.


Förste Hertigen av Wellington år 1844

Hertigen var sonsons sonson till den store fältherren från slaget vid Waterloo, Artur Wellesley, år 1814 upphöjd till Hertig av Wellington. Huvuddelen av sina mannaår tjänade Hertigen under den brittiska armén. Han deltog i andra världskrigets och avslutade så småningom sin bana såsom överste vid Rhenarmén varpå 1964 följde tjänstgöring såsom brittisk militärattaché i Spanien. Hertigen erhöll avsked från aktiv tjänst år 1968 med brigadgenerals rang, heder och värdighet. Härpå ägnade sig Hertigen åt affärsverksamhet.

 Hertigen var Riddare av Strumpebandsorden.


Dagen begravningsprocession vid Stratfield Saye


Främst i begravningsprocessionen märkets det nya hertigparet Hans Nåd Hertigen av Wellington, Furste av Waterloo, Hertig Ciudad Rodrigo, Hertig av Victoria.av med gemål Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Antonia, Prinsessa av Preussen, Hertignna av Wellington, Furstinna av Waterloo, Hertiginna av Ciudad Rodrigo, Hertiginna av Victoria.

I detta sammanhang må nämnas att den nya Hertiginnan är sonsons dotter till Hans Majestät Kejsar Vilhelm II. Tysk Kejsare, Konung av Preussen och således även dottersons sonsons dotter till Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Förenade Konungariket Storbrittanien och Irland, Kejsarinna av Indien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar