söndag 18 april 2010

Europeiskt Tronföljarmöte

I samband med högtidligheterna vid Hennes Majestät Drotting Margarethes, Danmarks Drottning, sjuttionde födelsedag möttes tronföljarna från fyra av Europas sju Konungadömen, nämligen Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Nederländerna, Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige samt Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark. I denna höga skara av tronföljare saknades således Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Spanien, Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Belgien samt Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales.


Här kan noteras att de euopeiska tronföljarna är starkt befryndade med varandra. Studerar man detta frändskap ytterligare och går tillbaka till tiden före första världskriget och de djupt beklagliga revolutioner, samtliga initierade av den röde satan, efter vilka hävdvunnen ordning icke ännu är återställd, finner man två monarker som förenar dagens europeiska tronföljare, nämligen Drottning Victoria I av Storbrittanien och Konung Oscar II av Sverige och Norge.

Hennes Majestät Drotting Victoria I, Drottning av Storbrittanien och Kejsarinna av Indien, är anmoder till fem av tronföljarna. Enligt de brittiska arvsföljdsreglerna är ingår således dessa fem i den brittiska tronföljden.

Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige härstammar på två linjer från nämnda Drottning. Dels genom sin farfaders moder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, dotter till Drottningens son Hertigen av Connought och dels genom sin farmoders fader Hertigen av Sachsen Coburg och Gotha (intill 1917 även Herig av Albany), son till Drottningens yngste son Hertigen av Albany.

Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales härstammar även han på två linjer från nämnda Drottning. Förutom den primära tronföljande linjen via hans moder är även Prinsens fader, Hertigen av Edinburgh, ättling till nämnda Drottning. Hertigens mormoder, Markisinnan av Milford Haven, var dotter till Hennes Kunglig Höghet Storhertiginnan av Hessen, dotter till nämnda Drottning.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Spanien är även han på två linjer ättling till nämnda Drottning. Dels genom sin farfaders moder som var dotter till princessan Beatrice, nämnda Drottings yngsta dotter. Vidare också genom sin mormoders morfaders mor, Hennes Majestät Kejsarinnan Victoria, Tyskland Kejsarinna, dotter till nämnda Drottning.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark härstammar från nämnda Drottning genom sin mormoders moder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, dotter till Drottningens son Hertigen av Connought.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge härstammar från nämnda Drottning genom sin farfaders moder Hennes Majestät Drottning Maud, dotter till Hans Majestät Konung Edvard, Konung av Storbrittanien och Kejsare av Indien, son till nämnda Drottning.

Även bland rättmätiga tronpretendenter och tronföljare där Monarkin väntar på att ett återupprättande finns ättlingar till nämnda Drottning. Detta gäller bland annat Tyskland, Grekland, Rumänien och Serbien.

Hans Majestät Konung Oscar II, Konung av Sverige och Norge, är anfader till fyra av tronföljarna.


Nämnde Konung är farfaders farfaders fader till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan av Sverige.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Danmark härstammar från nämnde Konung genom sin mormoders fader, Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, Sveriges Götes och Vendes Konung, sonson till nämnde Konung.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Norge härstammar från nämnde Konung genom sin farmoders fader, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, son till nämnde Konung.

Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Belgien härstammar från nämnde Konung genom sin farmoders fader, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Prins av Sverige, son till nämnde Konung.

Av rättmätiga tronföljare till länder där Monarkin ännu icke återupprättats härstammar även Hans Kunglig Höghet Kronprinsen av Grekland från nämnde Konung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar