onsdag 6 augusti 2014

Konungen besöker katastroforten


Konungen tillsammans med Räddningspersonal

Denna dag har Hans Majestät Konungen skyndsamt begivit sig till orten för den katastrofala skogsbrand som härjar i Västmanland för att närmare låta sig underrättas om situationen. Konungen har i ett pressmeddelande, vilket kungjordes förliden gårdag, låtit meddela att han erhåller kontinuerlig uppdatering rörande lägesutvecklingen från Landshövdingen. Konungen låter ock uttala följande:

" – Det här är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid. Jag känner djupt med berörda människor som har uppmanats att lämna sina hem. Skogsbranden slår hårt mot många markägare och andra som ser sin skog och mark bli helt förstörd. 

 – Jag förstår också att det är en mycket tuff situation för alla som sliter med släckningsarbetet och med brandens följder"

I katastrofsituationer, såsom den nu ifrågavarande, står de klart att Konungen, såsom oväld och samlande företrädare för rikets alla innebyggare, har en synnerligen viktig roll, som aldrig kan tagas av någon politiskt utsedd företrädare vilken aldrig kan företräda hela folket på det sätt Konungen gör. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar