lördag 3 oktober 2015

Minnesvärd dag - 25 år sedan Tyskland enades


Från glädjescenerna vid återföreningen

Den 3 oktober 1990 enades åter Tyskland. En långt historiskt skeende, som tog sin början vid den olycksaliga och fullständigt onödiga så kallade novemberrevolutionen 1918 och som via den dekadenta Weimarrepubliken ledde in i det nationalsocialistiska tyranniet, vilket i landets östra delar sedermera kom att ersättas av kommunistiskt och stalinistiskt tyranni, kom därigenom till sin ände.

Grunden för den tyska tragedin var den så kallade novemberrevolutionen 1918 då tusen år av kontinuitet sopades bort på ett ögonblick. Genom de tyska Monarkiernas fall förlorade Tyskland sin ryggrad. Vägen mot avgrunden öppnades genom republikanernas dekadens och den instabilitet, som följde i dess spår där hyperinflationen blott var ett av många exempel. Republiken beredde på detta sätt vägen för mörkrets furste, tyrannen Hitler.

Hade Monarkin bevarats och säkrats inom konstitutionella former med sann maktdelning hade förra seklets historia kommit att gestalta sig på ett helt annat sätt. Europa hade då kunnat förskonats från både människofientlig nationalsocialism och avskyvärd kommunism.


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Louis Ferdinand, Prins av Preussen

Förvisso var, i den rådande situation, Kejsarens abdikation nödtvungen. Rikskanslern, Prins Maximillian av Baden, vilken tillträdde för på dagen 97 år sedan den 3 oktober 1918, hade en synnerligen god avsikt att låta uppsätta Kejsarens sonson, Prins Louis Ferdinand, på tronen. Härigenom hade historien kunnat ta en vändning då Tyskland då skulle fått en synnerligen duglig Kejsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar