söndag 28 februari 2016

Om statsminsterns oduglighet

Åter lämnas oss en påminnelse över den stora oduglighet, som statsministern gång efter annan visar prov på. I samband med åminnelsen av att 30 år passerat sedan herr Palme togs av daga har statsministern förklarat att den för mordet av tingsrätten dömde men av hovrätten frikände, herr Pettersson, är den skyldige. Statsministern må såsom privatperson utpeka vilken skyldig, som helst, men så länge han förestår statsministerämbetet har han att akta och respektera rättsväsendet.

Förra statsrådet och chefen för justitiedepartement och nuvarande ordföranden i justitieutskottet, riksdagsledamoten Ask, förklarar:

"Vad jag eller andra politiska företrädare tycker är oviktigt i sammanhanget. Men eftersom vi ska ha oberoende domstolar ska politiker hålla sig undan från att ha uppfattningar. Det här är dessutom ett ärende som har prövats ganska noggrant och där det fortfarande finns en öppen utredning. Då tror jag att det är viktigt att centrala politiker avstår från personliga uppfattningar."

Ävenledes ordföranden i det hedervärda Advokatsamfundet, advokaten Ramberg, förklarar att statsministerns uttalande är principiellt fel.

Den som icke förstår rättsstatens mest fundamentala principer, nämligen att den som genom laga dom firats av vederbörlig rättsinstans skall anses såsom oskyldig, skall icke inneha statsminsiterämbetet. Särskilt nesligt är det att statsministern uttalar sin beskyllning mot en avliden person, som icke kan försvara sig.

Frågan bör skyndsamt anmälas till Konstitutionsutskottet för vidare förklaring och åtgärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar