tisdag 26 juli 2016

Ondskans patrask

Ondskans patrask, den vederstyggliga terroristorganisationen Islamiska Staten, även kallad Daesh, en samling fega och ynkliga brottslingar har denna dag på nytt begått ett fasansfullt illdåd. I den normandiska staden Saint-Étienne-du-Rouvray trängde två illgärningsmän, tillhörande nämnde ondskepatrask, in i en kyrka - ett Guds Hus - där de tog flera personer som gisslan och tog en åldrig och mycket aktad prästman av daga på det mest fasansfulla sätt.

Må dessa kräk till illgärningsmän, som dessbättre i sinom tid kunde oskadliggöras med dödliga kulor, för all evighet brinna i helvetet!

Sorgesamt att notera är att ett av kräken, tidigare avstraffad genom ett kortare fängelsestraff, stod under den franska polisens bevakning. Det synes dessvärre som att den franska polisen kännetecknas av stor oduglighet. Är en gärningsman icke känd går det måhända icke begära att polisen i varje stund skall kunna utföra sin viktiga skyddsuppgift men i ett fall som detta är den franska polisens handlande totalt oförlåtligt. I nuvarande situation verkar den franska polisens förmåga föga överstiga förmågan hos en ordinär skolpolis. De ansvariga för dessa oförlåtliga underlåtenheter måste ställas till svars och näpsas med det strängaste straff fransk lag förmår.

Poliskårer i hela Europa får nu icke spara någon möda i bekämpningen av ondskepatrasket. Saknar polis de medel som krävs måste militär inkallas.

Nu är måttet rågat och droppen som får bägaren att rinna över fälld - det måste bli ett slut! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar