onsdag 3 augusti 2016

Socialismens sanna ansikte

Redaktör Ivanov fästar denna dag, i en ledare i Svenska Dagbladet, åter uppmärksamheten på det socialistiska patrask, som fullständigt har ruinerat Venezuela. Patrasket, med den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduro i spetsen, synes nu vara i färd med att mixtra med konstitutionen, detta som ett led i sin hopplösa kamp att upprätthålla det socialistiska styret.

Förhållandet är det att Venezuelas, av socialismen ruinerade folk, fullständigt tappat förtroendet för det socialistiska patrask, som är satta att styra över dem. Således har den konstitutionella möjligheten att utlösa en folkomröstning, utifrån en stor mängd medborgares namnunderskrifter, nyttjats. Valmyndigheten har nu ävenledes konstaterat att konstitutionens villkor i nämnda avseenden är uppfyllda varför en folkomröstning nu måste hållas.

Utgången av en folkomröstning om den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduros förtroende torde stå klar för var och en.

Nu är det ett känt faktum att socialister av det slag som härskar i Venezuela icke på något sätt drar sig för att spotta på vare sig konstitution eller folkstyre om man känner sig hotade. Det man nu i sin stora socialistiska dumhet söker göra är att fördröja hållandet av nämnda omröstning. Detta för att nå den konstitutionella tidshorisont då avsättningen icke kommer att leda till nyval utan till att vice presidenten, en lakej till den höginkompetente och platt oduglige presidenten Maduro, kommer att tillträda.

I detta synes det socialistiska rövarpatraskets dumhet övergå alla gränser. Den enda konsekvensen, förutom fortsatt ruinerande av Venezuela och dess av socialister förtrycka folk, kommer att vara att fallet - då ett legitimt val i sinom tid hålles - kommer att bli än större.

I detta sammanhang finns det anledning påminna om att det icke var alldeles längesedan som det socialistiska patrasket i Venezuela höjdes till skyarna av vårt lands eget socialistiska patrask, det så kallade vänsterpartiet.

Exemplet Venezuela visar än en gång på socialismens fullständiga och totala oduglighet!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar