måndag 20 februari 2017

Förenta Staternas President

Det synes dessvärre som att Förenta Staternas President, herr Trump, är just den tölp som befarades i en tidigare anmärkning på detta Forum. Ännu ett exempel når oss genom de dumdristiga och falska uttalanden rörande vårt Fädernesland, som han lät göra förliden fredag.

Herr Trumps första tid i det höga ämbete han anförtrotts har på de flesta sätt kännetecknas av allmän tölpaktighet, slarvighet, ombytlighet och bristande konsekvens. Dessa brister är måhända till någon gräns hanterliga även om det icke kan vara någon avundsvärd roll för de i presidentens stab, som har att någorlunda söka lägga tillrätta alla de oövertänkta ord som formas av presidentens tunga.

Ett värre förhållande består däruti att presidentens kunskap om Förenta Staternas författning - världens äldsta ännu i kraft vara författning - synes vara synnerligen grunda. Att bland sina första dekret utfärda förordningar vilka omgående avvisas av domstolar länder i sanning icke den nya regimen till någon heder. Detta visar icke blott att presidentens egna konstitutionella kunskaper är högst begränsade utan ock på det faktum att presidentens rådgivare - vilka rimligen borde ha hindrad de uppenbara konstitutionella brister nämnda dekret innehöll - synes vara direkt inkompetenta.

Det synes vara en alltmer berättigad fråga hur länge dessa förhållanden kan fortgå. Må man åtminstone hoppas att herr Trump skaffar sig dugligare rådgivare så att de värsta fadäserna kan undvikas. En tröst i sammanhanget är konstitutionens maktdelningsprinciper, vilka trots situationen, torde vara starka nog för att upprätthålla den konstitutionella ordningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar