fredag 29 april 2011

Arvprinsbröllopet


Vigselakten mellan Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge förrättad av Hans Högvördighet Ärkebiskopen av Cambridge

Inledningsvis må framföras de hjärtinnerligaste lyckönskningar och en önskan om den Högstes beskydd till det brittiska Arvprinsparet vilka nu ingått äktenskap.

I samband med vigseln förlänades Hans Kunglig Höghet Prins Vilhelm hertigdömet Camebridge med tillhörande titlar. De titlar han härmed förlänas är Hertig av Cambridge, Greve av Strathearn och Baron av Carrickfergus. Hans gemål förlänas med titeln Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Cambridge. En enligt brittisk sed och tradition kommer arvprinsparet att i första hand benämnas Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge.

Hertigdömet Cambridge var senast förlänat till Hans Kunglig Höghet Prins Georg, Hertig av Cambridge, vilken avled 1904. Hertigen var sonson till Konung Georg III av Storbrittanien och Irland och son till Hans Kunglig Höghet Prins Adolf, Hertig av Cambridge. Hertigen var den i Storbrittaninen siste manlige levande ättlingen av Konungahuset Hannover.

Vårt Högaktade Tronföljarpar Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland anländer till den högtidliga vigselakten i Westminster Abbey


Vid akten deltog ett stort antal representanter från Furstehus inom och utom Europa. Bland dessa återfanns vårt eget högaktade Tronföljarpar. Även om detta arvprinsbröllop var mycket högtidligt och omgivet av ett storslaget och vackert cermoniel må ändå den reflektionen göras att det ändå icke kom upp i nivå med vårt eget Tronföljarbröllop sistlidet år.

I en jämförelse må nämnas att vårt Tronföljarpars bröllop firades i dagarna tre. Första dagen en middag på Drottninghols Slott, andra dagen Regeringens middag åtföljd av Galaföreställning på Konserthuset under Riksdagens värdskap och den tredje dagen med den mycket högtidliga akten i Storkyrkan, kortegen genom vår Huvudstad och färden med Konungalupen Vasaorden tillbaka till det Kungliga Slottet, sångarhyllning på Lejonbacken, Hennes Kunglig Höghets tacktal till folket och slutligen statsbanketten i Riksalen. Att icke det brittiska arvprinsbröllopet kan mäta sig med vårt eget Tronföljarbröllop synes i detta perspektiv fullständigt klart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar