lördag 16 april 2011

Nu får det vara nog

Svenska Dagbladet låter idag rapportera om den vansinnige tyrannen Gadaffis besinningslösa våld mot sitt eget arma folk. Denne tyrann har fått härja och begå missgärningar såväl mot sitt eget folk som mot andra i mer än 40 år. Det internationella samfundet kan nu icke längre åse tyrannens illdåd. Nu är det nog och nu måste denne vansinnige missdådare slutgiltigt och tuktas och näpsas.

Den internationella flyginsatsen, där enheter ur Kungliga Blekinge Flygflottilj delta, är ett betydelsefullt steg men den senaste utvecklingen visa att detta icke är nog. Det internationella samfundet, genom Förenta Nationerna, bör därför skyndsamt initera ett beslut genom vilket marktrupper kan sättas in för att befria det arma libyska folket och ge det dess frihet åter.

Fångas tyrannen levande, något som icke alls är nödvändigt, må han ställas inför rätta inför sitt folk. Om folket i sin dom, likt det irakiska folket, sänder sin forne tyrann till galgen är detta något som är högst förståeligt och som därför måste respekteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar