lördag 30 april 2011

Leve Konungen!

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Härmed framföres underdånigst de alla hjärtligaste gratulationer till Hans Majestät Konungen på hans högtidsdag.

Vår Konung uppnå nu den aktningsvärda åldern av 65 år och har suttit på tronen i mer än 37 år. Då andra vid denna ålder njuter pension kommer vår Konung, såsom hans höga ämbete föreskriver, att oförtrutet fortsätta i sitt viktiga värv som rikets statschef. På detta sätt skänker Konungen och Monarkin en kontinuitet till samhällets utveckling vars betydelse icke kan överskattas.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Konungen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar