onsdag 6 april 2011

Förskräckande historielöshet


Riksbanken har idag låtit kungöra vilka porträtt som skall finnas på kommande penningasedlar. I sitt val visar Riksbanken att man är komplett historielös och att man saknar respekt för fundamentala traditioner Allt sedan 1890-talet har våra Konungar funnits på våra penningasedlar vilket för mig och mången annan synes vara en fullkomlig självklarhet Idag har Riksbanken kungjort att man på ett helt exempellöst sätt avser bryta denna omistliga tradition

Våra sedlar är i sanning ingen lämplig plats för porträtt av skådespelare och estradörer. Skriftställaren herr Lindqvist skräder icke orden i en kommentar i Svenska Dagbladet:

"Jag tycker det är väldigt ytligt och populistiskt. Det blir som en Idoltävling. Våra sedlar förvandlas till ett slags kändislappar"

I detta instämmes högeligen och även till den hedervärde herr Lindqvist fortsatta kommentar kan inget annat än bifall lämnas:

"Vi glömmer vår svenska historia, och inte bara glömmer utan det är en trend i samhället att man ska förtränga att vi har en historia. Astrid Lindgren är väl ett bra namn, men annars är det här ganska ovärdigt"

Vår Riksbank ägnar sig således åt att sprida historielöshet och bryta 100 åriga traditioner istället för att bidra till spridning av kunskap om vår historia. En kunskap som är en nödvändighet och ett överlevnadsvillkor för vårt samhälle.

Riksbanken måste nu skyndsamt ompröva det skamliga och löjeväckande beslut som nu synes vara fattat. Våra penningasedlar skall prydas av våra Konungar och inget annat. I all ödmjukhet gives här ett förslag:

1000 kr: Konung Gustaf I. Denne Konung är vår främste riksbyggare och måste otivelaktigt vara med.

500 kr: Konung Karl XI. Denne Konung bör alltjämt pryda vår 500 kr sedel. Konung Karl XI gjorde betydelsefulla historiska insatser såsom genomförande av reduktionen och organiserandet av indelningsverket.

200 kr: Konung Gustaf II Adolf. Denne Konung gjorde vårt land stora förtjänster och trädde ut i kriget för att försvara reformationen mot papisterna.

100 kr: Konung Karl XVI Johan, Denne Konung är vårt nuvarande Konungahus stamfader varför han synes mig vara självskriven.

50 kr: Konung Gustaf III. Denne Konungs många reformer var en startpunkt för rikets moderna utveckling varför han bör pryda en sedal.

20 kr: Konung Carl XVI Gustaf. De torde vara en god ordning att denna brukssedel pryds med en bild av den regerande Konungen.

Om icke Riksbanken tager sitt förnuft till fånga måste vi svenska folk gå man ur huse för att protestera mot detta skammens och historielöshetens beslut.

11 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Petimätermässiga kommentarer vilka icke tillförer diskussionen någon substans strykes obenhörligen bort.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 6. Ja, det är inte utan att detta känns en aning populistiskt. Det hela påminner en aning om 1950-talets idolkort, vilket gör det hela än mer tramsigt.

  I övrigt bra förslag om vilka regenter som kan tänkas pryda sedlarna. Dock skall det nog stå Karl XI i stället för IX, med tanke på att det var just han som stod bakom ovan nämnda reformer.

  SvaraRadera
 7. Karl IX finns inte på 500-lappen och han genomförde varken reduktionen eller indelningsverket. Du syftar på Karl XI. Majestätsbrott?

  SvaraRadera
 8. Sjävfallet skall det vara Konung Karl XI. Denna lapsus är nu rättad.

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 10. Jag vill, trots att jag är republikan, instämma i h:r Fältmarskalkens kritik av de föreslagna motiven å sedlarna. Sveriges sedlar bör i sin utformning rimligen svara mot en riksbankens och statens tyngd och värdighet; leksakspengar vinner intet förtroende.

  Gustav Vasa är således ett rimligt motiv för 1000-kronorssedeln i hans egenskap av riksgrundare. Karl XI är passande emedan riksbanken grundades under hans regeringstid, 1668. I övrigt instämmer jag gärna i att svenska historien bör finnas med. Men eftersom Sveriges historia enligt mitt förmenande icke blott är dess konungars utan också och understundom fastmer dess allmoges yrkar jag att landets främsta inom kultur och vetenskap i historisk tid må få pryda våra sedlar.

  SvaraRadera
 11. Återigen visas prov på bristande kunskap.

  Redan idag förekommer icke kungliga personer på flera av våra sedlar: Selma Lagerlöf, Carl von Linné för att ta två exempel.

  Fältmarskalkens påstående: " Allt sedan 1890-talet har våra Konungar funnits på våra penningasedlar vilket för mig och mången annan synes vara en fullkomlig självklarhet Idag har Riksbanken kungjort att man på ett helt exempellöst sätt avser bryta denna omistliga tradition." är alltså långt ifrån korrekt.

  SvaraRadera