onsdag 27 april 2011

Viktigt steg för monarkistisk restauration i Libyen

Hans Kunglig Höghet Kronprins Mohammed El Senussi av Libyen

Svenska Dagbladet låter meddela att Hans Kunglig Höghet Kronprins Mohammed El Senussi av Libyen nu låtit förkunna att han är beredd att uppstiga på den libyska tronen såsom landets Konung i det fall han kallas av det libyska folket. Detta är en möjlighet vilken det arma libyska folket böra taga vara på då det kan skänka dess ,av den blodbesudlade tyrannen Gadaffi, förtrycka land stabilitet och framtidtro. När det gäller att skänka kontiniutet och harmoni i utvecklingen av en statsbildning finnes inget styrelseskick som är mer ändamålsenligt än den konstitutionella Monarkin.

Hans Kunglig Höghet står i ständig kontakt med de hjältemodiga frihetsstyrkorna i den befirade delen av Libyen och dess nationella råd i Benghazi. En god sak vore om Hans Kunglig Höghet snarast kunde begiva sig till Benghazi för att på detta sätt gjuta ytterligare mod i de soldater som riskera sina liv i näpsandet av tyrannen Gadaffi och hans högst illegitima regim. En förhoppning är ock att Hans Kunglig Höghet hos, till det arma libyska folket, vänligt sinnade nationer kan utverka försörjning av vapen och ammunition så att frihetskampen kan bringas till ett slut.

Leve det arma libyska folket!

Leve den libyska Monarkin och Hans Kunglig Höghet Kronprins Mohammed el Senussi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar