söndag 10 april 2011

Välkommen förstärkning

Svenska Dagbladet låter meddela att Försvaret Materielverk nu är inbegripet i slutförhandligar om anförskaffning av 15 beprövade och högmoderna helikoptrar. Helikoptern är viktig i modern krigsföring, och i synnerhet i den typ av insatser i vilka våra väpnade strykor allt oftare delta, varför denna förstärkning i sanning är mycket välkommen.

Vårt land är otvivelaktigt i en situation där tillgången på högmoderna helikoptrar är mycket begränsad i det att en pågående anskaffning försenats. Samtidigt är vårt lands väpnade styrkor inbegripna fjärran operationer där tillgången till helikoptrar är av avgörande betydelse. I detta läge sätter vår Regering och statsrådet Tolgfors våra väpnade styrkornas operativa förmåga främst och genomför denna upphandling vilket visar på ansvarsfullhet.

Att lismande politiker, om vilka artikeln i Svenska Dagbladet förtälja, nu söker vinna egna poänger genom diverse smutsiga ränkspel länder dessa till föga heder. Att miljöpartiet, vars kunskap om försvar och militära frågor synes mig helt obefintlig, ägnar sig åt detta är inget att förvånas över. Värre är att även företrädare för socialdemokratiska arbetarepartiet, om vilka man ändå kan förvänta sig en viss insikt om militära realiteter, stämmer in i klagosången.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar