torsdag 15 oktober 2009

Steg i rätt rikning

Den hedervärde ledamoten av riksdagen Hans Wallmark har i en motion, 2009/10:K400, föreslagit att Konungens ställning skall stärkas.

"Den traditionella maktdelningen bygger på en lagstiftande, en exekutiv och en dömande församling. Att synliggöra och tydliggöra riksdagens roll som folkets företrädare kan lämpligen ske i samverkan med statschefen som symbol för just hela landet. Kungen kan i olika sammanhang agera som en partipolitiskt oberoende person. En förebild för hur detta fungerar är dagens på många sätt funktionella utrikesnämnd där statschefen sitter som ordförande. Det kan finnas situationer då det är bra att markera självständighet gentemot såväl de politiska partierna som den exekutiva makten."

Den lika hedervärda ledamoten av riksdagen Annika Engblom går i sin motion, 2009/10:K307, ännu ett steg längre rätt riktning och förslår:

"Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen överta de uppgifter som enligt 6 kap. 2 § första stycket regeringsformen i dag åvilar talmannen i samband med att statsminister ska utses."

Dessa ledamöter av vår riksdag är värd all heder och det är en innerlig förhoppning att flertalet av riksdagens ledamöter delar dessa rättmätiga förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar