lördag 5 juni 2010

Hennes Kejserliga Höghet Änkestorfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Änkekejsarinna, begravd

Vid en högtidlig och djupt rörande begravningsakt i Sankt Peter och Paul Kateralen, Sankt Petersburg, vigdes den 3 juni Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Kejsarinna, till den sista vilan . Begravniningsakten föregicks av en sorgegudtjänst den 2 juni.Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Änkekejsarinna


Från den högtidliga och djupt rörande begravingsakten

Så har nu Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Leonida Georgievna av Ryssland, de jure Rysslands Kejsarinna, fått sin sista vila invid sin höge gemål, Hans Kejserliga Höghet Storfurst Vladimir av Ryssland, de jure alla Ryssars Kejsare, i den kejserliga kryptan i Sankt Peter och Paul Kateralen i Sankt Petersburg.


Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria av Ryssland, de jure alla Ryssars Kejsarinna, med sin son och arvtagare Hans Kejserliga Höghet Storfurst Georg av Ryssland, Prins av Preussen, under begravingsakten

Gud bevare Huset Romanov och må det åter snarast uppstiga på Rysslands Tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar