söndag 27 juni 2010

Ny franska tronarvingar födda

De franska legitimisternas överhuvud och pretendenten till Frankrikes tron Hans Kunglig Höghet Prins Louis, Hertig av Anjou, välsignades den 28 maj innevarande år med tvenne tronarvingar, Hans Kunglig Höghet Prins Louis, Douphin av Frankrike, Hertig av Burgund samt Hans Kunglig Höghet Prins Alfons, Hertig av Berry. Detta är första gången sedan 1781 det föds en Douphin av Frankrike. En tacksägelsemässa kommer att äga rum i Invaliddomen i Paris den 6 juli.

Deras Kungliga Högheter Hertigparet av Anjou med Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Eugenie i audiens hos Hans Helighet Påve Benedictus.

Nu är icke Hertigen av Anjous rättighet till den franska tornen oomtvistad utan anspråk görs även av den yngre grenen Orleaninsterna, med pretendenten Greven av Paris, Hertig av Frankrike, vilken hävdar att Hertigen av Anjous rättighet försvann genom den spanske Kounungen Filip V's avsägelse av sina arvsanspråk på den franska kronan.

Även från de så kallade Bornapartisterna ställes anspråk på Frankrikes tron. Dessas vitsord torde dock icke vara särdeles starka då de icke kan grundas på hävd utan endast på en kort periods innehav av den franska tronen.

Inför ett återupprättande av Konungariket Frankrike måste givevis denna fråga klarläggas och lämpligast torde vara att ställa den under Internationella Domstolens avgörande. Alternativt må frågan kunna avgöras av den franska nationalförsamlingen.

Må Konungariket Frankrike snarast återupprättas!

Ned med republiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar