torsdag 1 juli 2010

Blir Konungasmädaren Althin omvald?

Redaktör Linder gör i dagens Svenska Dagblad några väl valda anmärkningar kring konungasmädaren och tillika ledamoten i Kristdemokraternas partistyrelse advokaten Ahltin och dennes löjeväckande verksamhet i den samhällsomstörtande sekten republikanska föreningen.

Idag stundas val till kristdemokraternas partistyrelse. Dock synes valberedningens förslag ännu icke vara offentligt. Här må med skärpa uttryckas att det är en stark förhoppning att nämnde konungasmädare icke finnes bland de föreslagna.

Leve monarkin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar